ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αιχμής
Καλλιεργήστε καλά για να τρώτε καλύτερα

Azienda – greco

Η Εταιρία

Η έδρα της FCP Cerea, λίγα χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις της Βερόνα και της Μάντοβα, βρίσκεται στην καρδιά της κοιλάδας του Πάδου, σε μια από τις σημαντικότερες γεωργικές περιοχές της Ιταλίας και κοντά σε όλους τους κύριους αυτοκινητόδρομους της χώρας: η θέση είναι στρατηγικής ιδίως από άποψη logistics. Στην έδρα υπάρχουν οι εγκαταστάσεις παραγωγής σύνθετων χημικών κοκκωδών λιπασμάτων NPK-NP-PK, χημικών και οργανοχημικών λιπασμάτων, το εργοστάσιο κοκκοποίησης , το εργοστάσιο επεπικάλυψης και δύο γραμμές συσκευασίας με διπλό κοσκίνισμα και απορρόφησης σκόνης.

Όραμα

Μαζί με τους αγρότες για μια βιώσιμη γεωργία.

Σκοπός

Η θρέψη του φυτού, ο σεβασμός του περιβάλλοντος και η διασφάλιση της ποσότητας, της ποιότητας και της υγείας της γεωργικής παραγωγής.

Η χρήση ανανεώσιμων πόρων, η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα και η ανάπτυξη «καινοτόμων λιπασμάτων» μας επιτρέπουν να σημειώσουμε πρόοδο προς μια ολοένα πιο ολοκληρωμένη και εξελιγμένη γεωργία.

Αξίες

Ακεραιότητα, Διαφάνεια, Ποιότητα, Καινοτομία, Πάθος και Αμοιβαιότητα.

Πιστοποιήσεις

Image